Nama Jawatan Jabatan|Unit Sambungan

YBHG. PROF. DR. ANUAR BIN AHMAD
dranuar@uctati.edu.my
REKTOR
/LEMBAGA PENGELOLA
(TETAP)
PEJABAT REKTOR
/DARUL HUFFAZ TATI SKILL

1001

PROF. MADYA TS. DR. ROSLIZA BINTI RAMLI
rosliza@uctati.edu.my
TIMBALAN REKTOR
/LEMBAGA PENGELOLA
(TETAP)
PEJABAT TIMBALAN REKTOR AKADEMIK DAN PENGANTARABANGSAAN
/DARUL HUFFAZ TATI SKILL

1005

HAJI MOHD SHAFARUDDIN BIN MUSTAFFA
shafaruddin@uctati.edu.my
PENDAFTAR
/LEMBAGA PENGELOLA
(TETAP)
PEJABAT PENDAFTAR
/DARUL HUFFAZ TATI SKILL

1007

TS. DR. SITI ILYANI BINTI RANI
ilyani@uctati.edu.my
DEKAN
(TETAP)
FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

1022

DR. AKHYARI BIN NASIR
akhyari@uctati.edu.my
DEKAN
(TETAP)
FAKULTI KOMPUTER MEDIA DAN PENGURUSAN TEKNOLOGI

1024

SYAHRUL 'ALIM BIN BAHARUDDIN
syahrul@uctati.edu.my
DEKAN
/PENSYARAH
/LEMBAGA PENGELOLA
(TETAP)
JABATAN HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI
/FAKULTI KOMPUTER MEDIA DAN PENGURUSAN TEKNOLOGI
/DARUL HUFFAZ TATI SKILL

1017
/1490

MUHAMMAD ZAHARI BIN MOHD ZAHID
mzahari@uctati.edu.my
PENGURUS JABATAN
(TETAP)
JABATAN SUMBER MANUSIA

1015

ZUDAINI BINTI SAID
zudaini@uctati.edu.my
PENGURUS JABATAN
/LEMBAGA PENGELOLA
(TETAP)
JABATAN KEWANGAN
/DARUL HUFFAZ TATI SKILL

1013

AHMAD FARID RIDWAN BIN ZAKARIA
faridridhwan@uctati.edu.my
PENGURUS JABATAN
/PENSYARAH
(TETAP)
JABATAN PROMOSI PEMASARAN DAN KOMUNIKASI KORPORAT
/FAKULTI KOMPUTER MEDIA DAN PENGURUSAN TEKNOLOGI

1020

HANYZA BINTI AHMAD
hanyza@uctati.edu.my
PENGURUS JABATAN
(TETAP)
JABATAN PENGURUSAN AKADEMIK DAN KUALITI

1011